Privacybeleid

Reglement voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens

Privacy beleid ter bescherming van privacy en persoonsgegevens

AVG en de WGBO
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is opgesteld ter bescherming van de wet op privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet, heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dit reglement verstrekt informatie over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Nationale Trombose Dienst

Bij stichting Virtuele Trombosedienst h.o.d.n.v. De Nationale Trombose Dienst (hierna te noemen “NTD”), kantoorhoudend aan de Zonneoordlaan 17 te Ede, worden bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt. Deze zijn noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de administratieve afhandeling van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het melden van ernstige bijwerkingen).

De NTD is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt de NTD passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De NTD voldoet als volgt aan haar verplichtingen door:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Zorg- en serviceverlening.
  • Doelmatig beheer.
  • Ondersteuning van onderzoek, onderwijs en voorlichting (uiteraard anoniem)
  • Geanonimiseerde terugkoppeling voor inzicht-, benchmark- en leerdoeleinden.
 • Er vindt in geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers van de NTD hebben een geheimhoudingsplicht en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, met uitzondering van situaties waarin de NTD daartoe wettelijk verplicht wordt.
 • Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent van De Nationale Trombose Dienst. Na het stoppen van de behandeling wordt het EPD minimaal 20 jaar bewaard (wettelijk termijn van bewaren medisch dossier)

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Recht op inzage en afschrift van deze gegevens.
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Dit kan echter afgewezen worden indien het bewaren van de gegevens voor een derde van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw gegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht op beklag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De NTD heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening gegevensbescherming. Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de door NTD aangestelde FG functionaris.

Dit doet u door een e-mail te sturen naar: fg@ntd.nl

 • Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Websites van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NTD is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u ten allen tijden het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

Algemeen

Voor al uw vragen over dit Privacy beleid kunt u bij ons terecht via de contactpagina.

NTD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te bekijken.

Cookiebeleid van De Nationale Trombose Dienst

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt ervaren. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van De nationale Trombose Dienst
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient slechts om advertenties af te kunnen stemmen op de relevante doelgroep van de NTD, zodat wij deze zo veel mogelijk relevant kunnen maken voor iedereen die daar interesse in heeft. Deze tracking cookies zijn niet van toepassing op de volgende websites: www.ntd.nl, www.denationaletrombosedienst.nl en www.nationaletrombosedienst.nl.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze

zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Deze tracking cookies zijn niet van toepassing op de volgende websites: www.ntd.nl, www.denationaletrombosedienst.nl en www.nationaletrombosedienst.nl.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst onder andere om te bekijken hoeveel bezoekers onze website bekijken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk anoniem verzameld en verwerkt. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven, waardoor verzamelde gegevens niet terug te herleiden zijn naar u als persoon. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw eigen browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit cookiebeleid dan kunt u bij ons terecht via de contactpagina.

© 2024 De Nationale Trombose Dienst