Algemene voorwaarden

Copyright

Alle informatie en gebruikte materialen op deze website, alsmede de grafische vormgeving, het ontwerp en de opbouw van deze website zijn eigendom van stichting Virtuele Trombosedienst h.o.d.n.v. De Nationale Trombose Dienst (hierna te noemen NTD) en mogen niet gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Nationale Trombose Dienst. Het gebruik van deze site is voorbehouden aan privé personen en mag alleen aangewend worden voor persoonlijk gebruik.

Websites van derden

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. De NTD is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u ten allen tijden het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

De aanwezigheid van deze hyperlinks impliceert niet dat de NTD voor de inhoud aansprakelijk kan worden gesteld. Bezoek aan deze websites is uw eigen verantwoordelijkheid. De NTD is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook van een gebruiker van de website of een andere gebruiker, die voortvloeit uit een beslissing of actie genomen in overeenstemming met informatie op de website. Deze schade omvat, zonder beperking, direct, indirecte, speciale, incidentele of herhaaldelijke schade.

Akkoord voorwaarden

Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze ‘Voorwaarden voor gebruik’.

U bent akkoord met de behandelwijze van uw privé gegevens door de NTD wanneer u zich als gebruiker registreert. Dit is alleen van toepassing op de NTD en haar website. U gaat akkoord met het verstrekken van uw privé gegevens aan De Nationale Trombose Dienst. De Nationale Trombose Dienst zal uw informatie niet gebruiken om ongevraagd commerciële informatie of e-mail toe te zenden of ter beschikking stellen aan adverteerders.

De Nationale Trombose Dienst beseft dat uw gegevens zeer belangrijk voor u zijn en dat er een verplichting rust bij De Nationale Trombose Dienst om de integriteit van uw gegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent van De Nationale Trombose Dienst. Na

het stoppen van de behandeling wordt het EPD minimaal 20 jaar bewaard (wettelijk termijn van bewaren medisch dossier).

Informatie

Bij het doorlopen van uw aanmelding bij De Nationale Trombose Dienst vult u een vragenlijst in en wordt persoonlijke informatie gevraagd. Het programma vraagt dit om de stollingsarts van De Nationale Trombose Dienst of samenwerkende artsenorganisatie te voorzien van de juiste basisinformatie. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de database van De Nationale Trombose Dienst samen met informatie over tijdstippen waarop u bepaalde delen e-learning heeft afgerond. Uw persoonlijke informatie zal door de medewerkers van De Nationale Trombose Dienst als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Tevens wordt er informatie verzameld over het gebruik van de internetpagina’s om de ontwikkelafdeling van De Nationale Trombose Dienst van informatie te voorzien. Alle data (ingevoerde waarden, complicaties, berichten etc.) worden verzameld en opgeslagen op de server van De Nationale Trombose Dienst die voor een buitenstaander onbereikbaar is en wordt afgeschermd middels een streng beveiligingsbeleid.

Contact

Zowel voor een eventuele reactie op deze voorwaarden of op de websites van De Nationale Trombose Dienst in het algemeen, als voor het melden van klachten en/of problemen vindt u meer informatie op de contactpagina.

Consumenten, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars kunnen beklag indien bij de NZa over de door stichting Virtuele Trombosedienst gehanteerde formulieren. Een dergelijk beklag heeft betrekking op formulieren die naar het oordeel van de klager overbodig of te ingewikkeld zijn. Uitspraak van de NZa strekt de zorgaanbieder, ziektekostenverzekeraar en consument tot bindend advies.

© 2024 De Nationale Trombose Dienst